Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50023)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Tadeusz Sobczyk; Konrad Weinreb; Tomasz Węgiel; Maciej Sułowicz; Adam Warzecha; Dariusz Borkowski

Modele i algorytmy dla wspomaganej komputerowo diagnostyki maszyn elektrycznych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Models and algorithms for computer added diagnostics of electric machines
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [431900] Maszyny elektryczne
[430000] Elektrotechnika
Słowa kluczowe autorskie Maszyny prądu przemiennego
Generatory synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi
Polowo-obwodowe modele maszyn prądu przemiennego
Analiza częstotliwościowa maszyn elektrycznych
Metoda bilansu harmonicznych
Diagnostyka bezinwazyjna
AC machines
PM synchronous generators
Circuit-field models of AC machines
Frequency analysis of electric machines
Harmonic balance method
Noninvasive diagnostic
Abstrakt
W ramach tematu zrealizowano zadania: 1) model generatora synchronicznego z magnesami trwałymi dla elektrowni wodnych i wiatrowych dla celów diagnostyki - etap II; 2) badanie użyteczności modeli polowo-obwodowych ... więcej

Three tasks have been solved: 1) models of PM synchronous generator for hydro and wind mill for diagnostics purposes - part II; 2) usefulness of field-circuital models of AC machines for internal faults ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/