Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Jan Cisowski; Bożena Burtan; Janusz Jaglarz; Natalia Nosidlak; Bożena Jarząbek; Manuela Reben; Jan Wasylak; Marek Lisiecki

Właściwości optyczne szkieł tellurowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Optical properties of tellurite glasses doped with rare-earth ions
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Fizyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [243100] Fizyka fazy skondensowanej: budowa i stany elektronowe.
[240000] Fizyka
Słowa kluczowe autorskie Szkła tellurowe
Jony ziem rzadkich
Właściwości optyczne
Tellurite glasses
Rare-earth ions
Optical properties
Abstrakt
Przeprowadzono badania spektrofotometryczne i elipsometryczne szkieł tellurowych o składzie TeO2 (60% mol.)-WO3 (27% mol.)-PbO (10% mol.)-La2O3 (3% mol.) domieszkowanych ... więcej

Spectrophotometric and ellipsometric studies have been performed for tellurite glasses of composition TeO2 (60% mol.)-WO3 (27% mol.)-PbO (10% mol.)-La2O3 (3% ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/