Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Maciej Duras

Zagadnienie oddziaływania kwantowego pola elektromagnetycznego z oscylatorami

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Problem of the interaction of the quantum electromagnetic field with the oscillators
Rok ukończenia pracy 2009
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Fizyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [240000] Fizyka
[241900] Fizyka klasyczna i kwantowa. Mechanika i teoria pola. Teoria względności i grawitacji. Fizyka statystyczna. Termodynamika
[243100] Fizyka fazy skondensowanej: budowa i stany elektronowe.
Słowa kluczowe autorskie Kwantowe pole elektromagnetyczne
Kwantowy oscylator anharmoniczny
Schemat drugiej kwantyzacji
Quantum electromagnetic field
Quantum anharmonic oscillator
Second quantization scheme
Abstrakt
Rozważono oddziaływanie kwantowego pola elektromagnetycznego z rodziną kwantowych oscylatorów anharmonicznych w schemacie drugiej kwantyzacji oraz badania poziomów energetycznych kwantowych oscylatorów ... więcej

The interaction of the quantum electromagnetic field with a family of quantum anharmonic oscillators is studied in three spatial dimensions in the scheme of second quantization and the investigation of ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/