Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Jan Gaszyński; Zbigniew Pabian; Monika Gwóźdź-Lasoń; Grażyna Gaszyńska-Freiwald; Karolina Łach

Badanie i analiza stanów naprężeń oraz odkształceń w podłożu gruntowym naturalnym i antropogenicznym współpracującym z konstrukcjami inżynierskimi

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Investigation and analysis for state of strain and deformations in natural or anthropogenic soil cooperated with the engineering construction
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Geotechniki

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
[275500] Geologia inżynierska
[270000] Nauki geologiczne
Słowa kluczowe autorskie Badania gruntu
Konsolidacja
Stan naprężenia i odkształcenia
Soil investigation
Consolidation
Strain and stress state
Abstrakt
Podstawową problematykę prac w 2011 stanowiły zagadnienia współpracy konstrukcji z podłożem. Szczególną uwagę poświęcono metodom wzmacniania podłoża. Innym kierunkiem prac były badania właściwości ... więcej

The factors which have an effect on geotechnical project reconnaissance base soil. Special attention for interaction in case of action the pressure source were given. Next the results of laboratory experiments concerning impact compaction of cohesive soils were presents. [...]

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/