Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50023)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Badanie właściwości petrofizycznych i cech hydrogeologicznych utworów skalnych i gruntów nieskalistych rejonu polski południowej

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu The investigations of an petrophysical and hydrogeological properties of rocks from South Poland
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Geotechniki

tematyka
odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/