Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Aleksander Urbański; Michał Grodecki

Komputerowa analiza interakcji konstrukcji budowlanych z gruntem. Modelowanie komputerowe statyki ścianek typu ''berlińskiego"

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Computer analysis of soil-structure interaction. Modelling of statics of soldier pile wall ( Berlin type)
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Geotechniki

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [630900] Inżynieryjno-teoretyczne podstawy budownictwa
[631600] Konstrukcje budowlane
[630800] Projektowanie budowlane
[630000] Budownictwo
Słowa kluczowe autorskie MES
Modelowanie
Ścianka berlińska
Interakcja grunt-konstrukcja
FEM
Modelling
Soldier pile wall
Soil-structure interaction
Abstrakt
Opracowano metodologię modelowania układu ścianka-grunt , oznaczoną symbolicznie ''2d/3d". Lokalne efekty trójwymiarowe związane z obecnością pali uwzględniono w modelu płaskiego stanu odkształcenia, ... więcej

Methodology for modelling of the wall - soil interaction, labelled symbolically "2d/3d", was proposed. Locall 3D effects caused by piles existence were taken into account in 2D (plane strain) model by ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/