Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Cezary Toś; Małgorzata Ulmaniec; Grzegorz Mirek

Waloryzacja terenów zagrożonych ruchami masowymi metodą fotogrametrii naziemnej

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Assessment of landslide hazard areas by terrestial photogrammetry method
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Geotechniki

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [272100] Kartografia geologiczna
[270000] Nauki geologiczne
Słowa kluczowe autorskie Fotogrametria naziemna
Osuwiska
Terrestial photogrammetry
Landslide
Abstrakt
Waloryzacja terenów na potrzeby planowania przestrzennego musi uwzględniać zagrożenia związane z ruchami masowymi, głównie osuwiskami. Opiera się ona w dużej mierze na metodach geodezyjnych. Jedną ... więcej

Assessment of terrain for spatial planning must take landslide hazard areas into consideration. It's based mostly on surveying methods. One of them rarely used is terrestial photogrammetry. Main difficulties ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/