Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Elżbieta Korzeniowska-Rejmer

Wpływ składowisk odpadów i zanieczyszczeń antropogenicznych na stan techniczny ośrodka gruntowego i projektowanie geotechnicznych barier ochronnych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu The influence of waste storage yards and antropogenic contamination on the technical state of soil and designing geotechnical protective barriers
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Geotechniki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [275500] Geologia inżynierska
[270000] Nauki geologiczne
Słowa kluczowe autorskie Zanieczyszczenia olejowe
Grunty sypkie
Kąt tarcia wewnętrznego
Nośność
Opór podłoża
Oil pollution
Sandy soils
Angle of internal friction
Bearing capacity
Subsoil resistance
Abstrakt
1) Prognoza zmian nośności i osiadania podłoża dla zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w wyniku infiltracji zanieczyszczeń. [...] 2) Badania wpływu zanieczyszczeń antropogenicznych na ... więcej

1) Changes of bearing capacity of subsoil of landfills of waste in result pollution. [...] 2) Studies on anthropogenic contamination influence on soil properties and methods of its protection. [...] 3) Impact of field conditions and meteorological on air pollutants spreading from landfills. [...]

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/