Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Kazimierz Kuśnierz; Dominika Kuśnierz-Krupa

Nowy York. Przemiany funkcjonalno - przestrzenne i architektoniczne Manhattanu

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu New York. The process of functional, spatial and architectural transformation of Manhattan
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[640200] Historia architektury. Zabytki architektury. Twórcy
Słowa kluczowe autorskie Historia architektury
Historia urbanistyki
Architektura i urbanistyka Nowego Jorku
Architektura i urbanistyka Manhattanu
History of architecture
History of urban design
Architecture and town-planning of New York
Architecture and town-planning of Manhattan
Abstrakt
Praca dotyczy przemian architektonicznych i urbanistycznych na Manhattanie. Przebiegają one w sposób spontaniczny i drastyczny dla historycznego krajobrazu kulturowego. Owe przemiany - zapewne z podobnych ... więcej

The thesis concerns transformation of architecture and urban design of Manhattan in New York.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/