Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50016)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Kazimierz Kuśnierz; Rafał Malik

Radymno. Charakterystyka budowy przestrzennej miasta lokacyjnego w świetle analizy materiałów kartograficznych

typ: niepublikowana praca

 

Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [640200] Historia architektury. Zabytki architektury. Twórcy
[640000] Architektura
Słowa kluczowe autorskie Historia
Urbanistyka
History
Urban planning
Abstrakt
Praca omawia etapy kształtowania sie oraz zasięg terytorialny form osadniczych formułujących sie na badanym obszarze w okresie średniowiecza. W pracy zrekonstruowano układ miasta lokacyjnego, scharakteryzowano ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/