Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49833)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Elżbieta Waszczyszyn

Restauracja i konserwacja XIX -wiecznych klinik uniwersyteckich Krakowa w świetle wymogów współczesnego szpitala akademickiego. Wybrane przykłady - dawna Klinika Pediatryczna Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Restauration and preservation of 19th century of university clinics in Cracow in light of modern requirements of academic hospital. Chosen examples -former Pediatric Clinic of Collegium Medicum of Jagiellonian University in Cracow
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[640200] Historia architektury. Zabytki architektury. Twórcy
Słowa kluczowe autorskie Historia architektury
Szpital akademicki
Architektura Krakowa
Klinika pediatryczna
Szpital dziecięcy
History of architecture
Akademic hospital
Cracow architecture
Pediatric clinic
Children's hospital
Abstrakt
W świetle wymogów stawianych współczesnym szpitalom akademickim, praca ma na celu ukazanie konieczności utrzymania indywidualnego wyrazu przestrzennego oraz jednorodnej funkcjonalnie tożsamości ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/