Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Zdzisława Tołłoczko; Katarzyna Kadłuczka

Sztuka wyrazem inspiracji naturą

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Art word of (expression of) inspiration nature
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe autorskie Architektura
Sztuka
Starożytne miasto Majów
Cywilizacja i kultura
Architecture
Art
Antique city of Maya
Civilization and culture
Abstrakt
Do marca 2012 roku będą prowadzone badania i prace konserwatorskie, dotyczące ochrony obiektów - pomników kultury starożytnej cywilizacji Majów na stanowisku Nakum (w departamencie Petén na terenie ... więcej

Research will be led about march 2012 year and conservatory work, concerning protection object presents cultures of antique civilizations of Maya on position in department - monument ( in the area Guatemala: ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/