Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49815)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Andrzej Kadłuczka; Zbigniew Wikłacz

Techniki cyfrowe w konserwacji zabytków architektury

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Digital techniques in preservation of historic buildings
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe autorskie Architektura
Konserwacja zabytków
Techniki komputerowe
Architecture
Preservation of historic buildings
Digital techniques
Abstrakt Zastosowanie współczesnych technik komputerowych do prezentacji reliktów architektury.

The use of digital techniques for presentation of architectural relicts.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/