Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Andrzej Kadłuczka; Katarzyna Kadłuczka

Treści humanistyczne w architekturze i urbanistyce nowożytnej

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Humanistic contents in architecture and modern urbanism
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe autorskie Instalacja artystyczna
Przestrzeń publiczna
Architektura historyczna
Sztuka współczesna
Dialog z miejscem
Art installation
Public space
Historic architecture
Contemporary art
Dialog with place
Abstrakt
W ramach Projektowania Konserwatorskiego w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, zostały wprowadzone eksperymentalne zajęcia z projektowania instalacji artystycznych w przestrzeni ... więcej

Within the confines of conservatory project design (projection) in Institute of History of Architecture and Preservation of Monuments, pilot occupancy (studies) have been introduced from project design ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/