Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49824)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Maciej Motak

Władza a urbanistyka. Zarys problematyki związków pomiędzy urbanistyką i władzą w XV-XX wieku

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Power versus urban design. Relations between urban design and power from the 15th till the 21st century
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe autorskie Urbanistyka
Planowanie
Władza
Historia
Polityka
Urban design
Planning
Power
History
Politics
Abstrakt Zdefiniowano podstawowe pojęcia dotyczące władzy i jej typów. Przyporządkowano rozwiązania urbanistyczne, stosowane w poszczególnych systemach sprawowania władzy. Wykazano zasady zależności pomiędzy jednostką władzy a określonym działaniem urbanistycznym.

The basic notions concerning the power and its types have been defined. The urban design solutions characteristic of particular political systems have been classified. The rules and relationes between the power unit and given urban plan have been pinpointed.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/