Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Artur Piękosz

Kategorie topologiczne w topologii uogólnionej

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Topological categories in generalized topology
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [230900] Logika matematyczna. Podstawy matematyki. Teoria mnogości
[233700] Topologia
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Uogólniona topologia
Uniwersum bornologiczne
Kategoria topologiczna
Generalized topology
Bornological universe
Topological category
Abstrakt
Wykazano, że kategorie: uogólnionych przestrzeni topologicznych, przestrzeni małych, uniwersów bornologicznych oraz uogólnionych przestrzeni topologicznych nad niepustym zbiorem są kategoriami topologicznymi. ... więcej

The categories of generalized topological spaces, small spaces, bornological universes, and generalized topological spaces over a non-empty set were proved to be topological. The category of topological ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/