Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47872)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Jan Koroński

Mirosław Krzyżański (1907-1965) i jego monografia z równań różniczkowych cząstkowych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Mirosław Krzyżański (1907-1965) and his monograph on partial differential equations
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Biografia Mirosława Krzyżańskiego
Monografia z równań różniczkowych cząstkowych
Rezultaty naukowe i bibliografia M. Krzyżanskiego
Biography of Mirosław Krzyżański
Monograph about partial differential equations
Scientific results and bibliography of M. Krzyżanski
Abstrakt
Praca zawiera obszerną biografię Mirosława Krzyżańskiego (1907-1965) oraz pewne informacje o monografii z równań różniczkowych cząstkowych rzędu drugiego wydanej przez PWN w 1971 roku w wersji ... więcej

The present paper contains a spacious biography of Mirosław Krzyżański (1907-1965) and some information on the monograph about partial differential equations of second order, which was edited: in Polish ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/