Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Teresa Winiarska; Ludwik Byszewski

Różniczkowo-całkowe ewolucyjne nielokalne zagadnienie dla równania pierwszego rzędu

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Integrodifferential evolution nonlocal problem for the first order equation
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [233233] Równania różniczkowe
[233200] Analiza matematyczna
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Różniczkowo-całkowe
Ewolucyjne
Nielokalne zagadnienie
Przestrzenie Banacha
Integrodifferential
Evolution
Nonlocal problem
Banach spaces
Abstrakt
Celem pracy jest udowodnienie dwóch twierdzeń o istnieniu i jednoznaczności całkowych i klasycznych rozwiązań semiliniowego różniczkowo-całkowego nielokalnego zagadnienia Cauchy'ego dla równania ... więcej

The aim of the paper is to prove two theorems on the existence and uniqueness of mild and classical solutions of a semilinear integrodifferential evolution nonlocal Cauchy problem for the first order equation. ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/