Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Małgorzata Zajęcka

Twierdzenie typu Hartogsa dla uogólnionych (N,k) krzyży z osobliwościami pluripolarnymi

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu A Hartogs type extension theorem for generalized (N,k)-crosses with pluripolar singularities
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [233231] Funkcje zmiennej zespolonej
[230000] Matematyka
[233200] Analiza matematyczna
Słowa kluczowe autorskie Funkcje oddzielnie holomorficzne
Zbiory pluripolarne
Relatywna funkcja ekstremalna
Krzyże uogólnione
Krzyże z osobliwościami
Separately holomorphic functions
Pluripolar sets
Relative extremal function
Generalized crosses
Crosses with singularities
Abstrakt Celem niniejszej pracy jest sformułowanie i udowodnienie twierdzenia typu Hartogsa dla funkcji oddzielnie holomorficznych na uogólnionych (N,k)-krzyżach z osobliwościami pluripolarnymi, rozszerzającego w sposób istotny dotychczasowe wyniki uzyskane w tej dziedzinie.

Aim of the research is to state and prove a Hartogs type extension theorem for functions separately holomorphic on the generalized (N,k)-crosses with pluripolar singularities, which is a generalization of recent results in this field.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/