Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Włodzimierz Jelonek

Zwarte konforemnie Kahlerowskie rozmaitości Einsteina-Weyla

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Compact conformally Kahler Einstein-Weyl manifolds
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [233600] Geometria różniczkowa
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Rozmaitość Einsteina-Weyla
Rozmaitość Kahlera
Einstein-Weyl manifold
Kahler manifold
Abstrakt W pracy klasyfikuję konforemnie Kahlerowskie zwarte rozmaitości Einsteina-Weyla z hermitowskim tensorem Ricciego.

I classify compact, conformally Kahler Einstein-weyl manifolds with Hermitian Ricci tensor.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/