Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Andrzej Flaga

Oddziaływania wiatru, śniegu i temperatury na budowle

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Wind, snow and thermal actions on buildings
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Mechaniki Budowli

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [630900] Inżynieryjno-teoretyczne podstawy budownictwa
[630000] Budownictwo
Słowa kluczowe autorskie Kombinacja obciążeń środowiskowych
Obciążenie śniegiem
Oddziaływanie wiatru
Combinations of environmental actions
Snow load
Wind actions
Abstrakt
Zakres pracy obejmuje: * analizę kombinacji obciążeń środowiskowych na budowle; * badania obciążenia śniegiem dachów w warunkach laboratoryjnych; * analizę oddziaływania wiatru na konstrukcje ... więcej

The subject of the work contains the following main subjects: * analysis of environmental effects combinations on structures; * wind tunnel tests of snow load on roofs; * analysis of wind action on slender ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/