Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Krzysztof Stypuła; Krzysztof Kozioł; Piotr Stecz

Polowe badania drgań budowli w aspekcie ochrony środowiska (metodyka, przypadki, szczegółowe)

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Field investigations of building vibrations in aspect of environmental protection (methodology, detailed cases)
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Mechaniki Budowli

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [690000] Transport
Słowa kluczowe autorskie Drgania budowli
Ochrona środowiska
Wpływ drgań na ludzi
Building vibrations
Environmental protection
Influence of vibrations on people
Abstrakt
Temat dotyczy badań "in situ" wpływu drgań komunikacyjnych na budynki i ludzi w nich przebywających. Wykonano model numeryczny propagacji w gruncie drgań wywołanych pracą walców wibracyjnych celem ... więcej

The research concerns investigations "in situ" of influence of transport vibrations on buildings and people inside them. Taken numerical model of propagation in the ground vibration caused by vibratory ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/