Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49550)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Aneta Liber-Kneć; Sylwia Łagan

Ocena wpływu procesu degradacji w warunkach symulowanego środowiska biologicznego na zmiany właściwości mechanicznych biopolimerów biodegradowalnych i tkanek

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu The influence of degradation process in conditions of simulated biological environment on mechanical properties changes of biopolymers and tissues
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Mechaniki Stosowanej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [330931] Bioinżynieria
[792400] Inżynieria materiałowa
[330900] Biologia teoretyczna i doświadczalna
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
[330000] Nauki biologiczne
Słowa kluczowe autorskie Biopolimery
Proces degradacji
Resorpcja
Właściwości hydrofilowe
Właściwości hydrofobowe
Kąt zwilżania
Właściwości mechaniczne
Biopolymers
Degradation process
Resorption
Hydrophilic properties
Hydrophobic properties
Contact angle
Mechanical properties
Abstrakt
Celem badań była ocena procesu degradacji hydrolitycznej poliestrów alifatycznych (PLA i PHA) oraz jego wpływu na podstawowe właściwości mechaniczne pod kątem oceny adaptacji materiału o określonym ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/