Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Maciej Michnej

Analiza stanu powierzchni elementów węzła tribologicznego po badaniach zużyciowych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu An analysis of the real state of tribological node surface layer after wear tests
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Pojazdów Szynowych

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
[692100] Transport kolejowy
[690000] Transport
Słowa kluczowe autorskie Zestaw kołowy
Zużycie
Fretting
Smarowanie
Wheel set
Wear
Fretting
Lubrication
Abstrakt
W pracy dokonano analizy problemu zużycia wstępującego w węźle tarciowym oś tuleja na przykładzie zestawu kołowego z samoczynną zmianą rozstawu kół. Opisano mechanizm powstawania zużycia typu ... więcej

The work deals with a problem of wear occurring in a friction node of the axle-sleeve with the example of automatic wheel set gauge changing system. The author presents the mechanism of fretting wear development ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/