Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49545)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Stanisław Młynarski; Stanisław Guzowski; Marek Jedynak; Emil Cegielny; Krzysztof Karwala; Andrzej Sowa; Grzegorz Zając; Maciej Michnej; Grzegorz Kaczor

Zagadnienia zużycia frettingowego w połączeniach obrotowych, zastosowanie metod symulacyjnych do oceny trwałości i niezawodności

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Problems of fretting wear in rotary connections, the use of simulation methods to evaluate the durability and reliability
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Pojazdów Szynowych

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [372319] Środki transportu szynowego. Tabor kolejowy
[812500] Teoria niezawodności. Teoria eksploatacji systemów
[372300] Przemysł środków transportu
[810000] Teoria systemów. Cybernetyka. Prakseologia
[370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
Słowa kluczowe autorskie Zużycie
Zużycie frettingowe
Symulacja
Powierzchnia zużycia
Niezawodność
Wear
Fretting wear
Simulation
Wear surface
Reliability
Abstrakt
Praca dotyczy badania zjawisk zużycia frettingowych w połączeniach elementów maszyn i pojazdów. Zasadniczym celem jest opis mechanizmu rozwoju zużycia frettingowego w połączeniu obrotowym oraz ... więcej

Work concerns the research of fretting wear mechanism in elements of machines and vehicles. Principal objective is to describe the mechanism of fretting wear in rotary connections. It contain the development ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/