Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47816)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Dariusz Kozłowski

Figuratywność i rozpad formy w architekturze

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Figurativity and desintegration of forms in architecture
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Projektowania Architektonicznego

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe autorskie Figuratywna architektura
Rozpad
Forma architektoniczna
Figurative architecture
Desintegration
Architectural form
Abstrakt
Zagadnienia nowości i oryginalności w architekturze na tle nurtów przedstawiających i abstrakcyjnych. Znaczenie "rozpadu formy" w architekturze, jako działania nieświadomego i celowego. Opracowanie ... więcej

The question of novelty and originality in context of abstractive and figurative trends in arts and architecture. The significance of disintegration of architectural forms as the unconscious or proper ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/