Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48133)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Krzysztof Radzicki

Rozwój metod strukturalnego monitoringu ziemnych obiektów hydrotechnicznych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Development of structural health monitoring methods for earth hydraulic structures
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Geotechniki

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [271951] Geofizyka stosowana (metody pomiarów wielkości fizycznych w geologii, hydrogeologii, geologii inżynierskiej i poszukiwaniu złóż kopalin użytecznych)
[621900] Śródlądowe budownictwo hydrotechniczne
[271900] Geofizyka (litosfery)
[620000] Gospodarka wodna
[270000] Nauki geologiczne
Słowa kluczowe autorskie Erozja
Detekcja termiczna
Sprzężony transport ciepła i wody
Internal erosion
Thermal monitoring
Coupled heat and water transport

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/