Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Anna Kumaniecka

Analiza dynamicznej współpracy pantografu z linią trakcyjną

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Analysis of the dynamic interaction between the pantograph and catenary system
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [692100] Transport kolejowy
[690000] Transport
Słowa kluczowe autorskie Dynamika
Pantograf
Sieć trakcyjna
Dynamics
Pantograph
Catenary
Abstrakt
W pracy rozważane są zagadnienia związane z modelowaniem i symulacją zjawisk zachodzących w układach zasilania kolejowej trakcji elektrycznej. Celem pracy jest badanie wpływu sztywności liny zasilającej ... więcej

The work presented in this paper emphasis the modeling and simulation of the dynamics interaction between the pantograph and a catenary system. The main aim of the paper is to present the influence of ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/