Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Magdalena Grzech

Luki Hausdorffa i automorfizmy algebry P(ω)/fin

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Hausdorff gaps and automorphisms of P(ω)/fin
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [230900] Logika matematyczna. Podstawy matematyki. Teoria mnogości
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Automorfizm
Luka Hausdorffa
Forsing
Hipoteza Continuum
Automorphism
Hausdorff gap
Forcing
Continuum hypothesis
Abstrakt W referacie przedstawiona została, przy założeniu CH, konstrukcja automorfizmu algebry P(ω)/fin, który przeprowadzę lukę Hausdorffa na lukę, która nie ma tej własności.

The following result was presented: Under CH there exists an automorphism of P(ω)/fin, under which the image of some Hausdorff gap is a gap, which is not Hausdorff.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/