Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LXV Konferencja Naukowa, 2019

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2019
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 58
poprzednie
123
następne

Chmielewska, Iwona
Bearing capacity of floating geosynthetic encased columns (GEC) determined on the basis of CPTU penetration tests
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2020
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Wojnar, Andrzej; Sieńkowska, Katarzyna
Comparison of strength and stiffness parameters of purlins with different cross-sections of profiles
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2020
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Szlendak, Jerzy K.; Szpyrka, Adrian
Resistance of plug & play N type RHS truss connections
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2020
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Żmij, Aneta; Klemczak, Barbara; Azenha, Miguel; Schlicke, Dirk
Przewidywanie temperatury twardnienia i naprężeń termicznych w fundamencie śluzy
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Domagała, Lucyna
Wpływ rodzaju kruszywa lekkiego na właściwości drobnokruszywowych betonów izolacyjno-konstrukcyjnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Dybeł, Piotr
Wpływ położenia prętów zbrojeniowych na ich wiązanie z wysokowartościowym, samozagęszczającym się betonem
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Połoński, Mieczysław
Wpływ aneksowania terminu umowy na prognozę kosztu realizacji w metodzie wartości wypracowanej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Krampikowska, Aleksandra; Adamczak-Bugno, Anna
Assessment of the technical condition of prefabricated elements using the acoustic emission method
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Ostańska, Anna
Monitoring the resident’s needs: input for the pre-construction stage of rehabilitation projects
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Kowacka, Magdalena; Skorupka, Dariusz; Duchaczek, Artur; Waniewska, Agnieszka; Dudziak-Gajowiak, Dominika
Risk analysis in surveying works related to roads construction
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Leśniak, Agnieszka; Janowiec, Filip
Analysis of additional works in completed railway construction projects
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Gromysz, Krzysztof; Smolana, Mateusz
Examination of stiffness of stack of steel elements forming part of supports used for removal of building deflections
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Michalczuk, Krzysztof; Lipiński, Mirosław; Wdowska, Małgorzata
Wybrane zagadnienia dotyczące budowy tuneli z wykorzystaniem zmechanizowanych tarcz zawiesinowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Skutnik, Zdzisław; Biliniak, Marcin; Soból, Emil; Sas, Wojciech
Zastosowanie piezoelementów typu bender do oceny sztywności początkowej gruntu nienasyconego z kontrolowanym ciśnieniem ssania
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Falaciński, Paweł; Szarek, Łukasz
Analiza pracy układu do retencji wody opadowej na terenie obiektu P+R w Warszawi
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Pawlak, Urszula; Pawlak, Marcin
The thermomodernization of a single family house located in the Świętokrzyskie Mountains – a case study
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Gicala, Magdalena; Halicka, Anna
The influence of the demolition process on the environmental impact of reinforced concrete structures based on recycled aggregate
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Paszek, Natalia; Górski, Marcin
The basic mechanical properties of the fluidised bed combustion fly ash-based geopolymer
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Bednarska, Dalia; Koniorczyk, Marcin
Cement paste microporosity analysis: a comparison of different experimental techniques
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Piątkowski, Michał
The influence of the geometry of imperfect trusses on the loading of transversal roof bracings
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]

poprzednie
123
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/