Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50023)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LXV Konferencja Naukowa, 2019

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2019
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 58
poprzednie
123

Matuszkiewicz, Monika
Analysis of guyed lattice masts considering various types of mast shaft geometrical imperfections
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Gajewski, M. D.; Giżejowski, M. A.; Szczerba, R. B.
Minimum value approach for modelling of the buckling resistance of welded I-section high strength steel columns
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Woliński, Sz.; Pytlowany, T.
Parametric analysis of the sensitivity of a prestressed concrete beam using the DOE simulation technique
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Kozłowski, Aleksander; Kukla, Damian
Experimental tests of steel unstiffened double side joints with flush and extended end plate
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Zima, K.; Biel, S.
The concept of method of detecting and analyzing construction defects in residential buildings
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Furtak, K.
Assessment of shear stresses from shrinkage and thermal deformation in wood-concrete bridge beams
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Woliński, Sz.; Pytlowany, T.
Parametric analysis of the sensitivity of a prestressed concrete beam using the DOE simulation technique
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Kozłowski, Aleksander; Kukla, Damian
Experimental tests of steel unstiffened double side joints with flush and extended end plate
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Rippel, Ryszard
Wczesne prognozowanie zagrożeń z zastosowaniem bieżącego monitoringu geotechnicznego w fazach realizacji i eksploatacji fundamentów specjalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2019
Sadowski, Łukasz; Hoła, Jerzy
Postęp w rozwoju metod oceny morfologii powierzchni betonu - przykłady zastosowań
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2019
Sulewska, Maria Jolanta
Wybór architektury sztucznych sieci neuronowych w geotechnicznych zagadnieniach regresyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2019
Kowalik, Marcin; Drozd, Wojciech
Technologia internetu rzeczy (IoT) w budownictwie mieszkaniowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2019
Górecki, Jarosław
Szanse i zagrożenia zastosowania Big Data w zarządzaniu przedsięwzięciami budowlanymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2019
Nowak, Andrzej S.; Ramesh Babu, Anjan; Stawska, Sylwia
What to do with massive truck traffic data?
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2019
Krzywoń, Rafał; Dawczyński, Szymon; Albiol Ibanez, José Ramón
Techniki druku 3D stosowane w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2019
Mrówczyńska, Maria; Grzelak, Bartłomiej
Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w budowlanym procesie inwestycyjnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2019
Zima, Krzysztof; Łukaszewski, Łukasz; Wieczorek, Damian
Zastosowanie skanowania laserowego 3D oraz modelowania BIM w planowaniu robót rozbiórkowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2019
Bonenberg, Wojciech
Cyfrowe narzędzia projektowania w krajowej praktyce architektonicznej na tle rozwiniętych krajów europejskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2019

poprzednie
123

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/