Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Leśniak, A.; Wieczorek, D.; Górka, M.

Costs of facade systems execution

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Koszty wykonania systemów elewacyjnych
Data wydania 2020
Opublikowane w Archives of Civil Engineering
Vol. 66
Numer 1
Zakres stron 81-95
Język angielski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Faculty of Civil Engineering, Warsaw University of Technology

Committee for Civil Engineering, Polish Academy of Sciences
ISSN 1230-2945
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXV]
Miejsce konferencji [Krynica Zdrój]
[Muszyna-Złockie]
Data konferencji [2019]
Uwagi Sesja: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych

tematyka
Abstrakt
Cost estimation in the pre-design phase both for the contractor as well as the investor is an important aspect from the point of view of budget planning for a construction project. Constantly growing commercial ... więcej

Główne działania podejmowane w trakcie realizacji przedsięwzięć budowlanych to przede wszystkim czynności oparte na rzetelnym oszacowaniu kosztów, czasu i jakości robót budowlanych dla danego ... więcej
Słowa kluczowe facade systems, cost estimation, statistical models, multiple regression, stepwise regression

systemy elewacyjne, oszacowanie kosztów, modele statystyczne, regresja wieloraka, regresja krokowa

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do Bibliografii Publ. Pracow. PK przejdź  
Kolekcja
LXV Konferencja Naukowa, 2019
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/