Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Śliwa-Wieczorek, K.; Zając, B.; Kozik, T.

Tests of polymeric adhesive joints in aspect of their application in prefabricated timber structures

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Badania polimerowych złączy podatnych w aspekcie ich stosowania w prefabrykowanych konstrukcjach drewnianych
Data wydania 2020
Opublikowane w Archives of Civil Engineering
Vol. 66
Numer 1
Zakres stron 113-125
Język angielski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Faculty of Civil Engineering, Warsaw University of Technology

Committee for Civil Engineering, Polish Academy of Sciences
ISSN 1230-2945
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXV]
Miejsce konferencji [Krynica Zdrój]
[Muszyna-Złockie]
Data konferencji [2019]
Uwagi Sesja: Mechanika konstrukcji i materiałów

tematyka
Abstrakt
The article concerns modern, flexible adhesive joints, which might be used in timber construction. The article discusses the test results carried out for timber elements joints using polymeric adhesives ... więcej

Dynamiczny rozwój połączeń klejowych, umożliwia ich zastosowanie już nie tylko w naprawach, czy wzmocnieniach głównie konstrukcji żelbetowych oraz murowych. Coraz częściej mówi się o zastąpieniu ... więcej
Słowa kluczowe flexibility, flexible joint, adhesive joint, deformation, shear stresses, normal stresses, distribution of stresses
Słowa kluczowe autorskie podatność, złącze podatne, połączenie klejowe, odkształcenie, naprężenia ścinające, naprężenia normalne, dystrybucja naprężeń

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do Bibliografii Publ. Pracow. PK przejdź  
Kolekcja
LXV Konferencja Naukowa, 2019
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/