Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Kozioł, P.; Pilecki, R.

Semi-analytical modelling of multilayer continuous systems nonlinear dynamics

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Semi-analityczne modelowanie nieliniowej dynamiki wielowarstwowych układów ciągłych
Data wydania 2020
Opublikowane w Archives of Civil Engineering
Vol. 66
Numer 2
Zakres stron 165-178
Język angielski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Faculty of Civil Engineering, Warsaw University of Technology

Committee for Civil Engineering, Polish Academy of Sciences
ISSN 1230-2945
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXV]
Miejsce konferencji [Krynica Zdrój]
[Muszyna-Złockie]
Data konferencji [2019]
Uwagi Sesja: Inżynieria komunikacyjna, mostowa i kolejowa

tematyka
Abstrakt
Problems concerning structures dynamics are being one of most important subjects in recent investigations associated with railways constructions. The need of modelling of such structures and their behaviour ... więcej

Problemy dynamiki konstrukcji stanowią jeden z najbardziej istotnych działów współczesnych badań związanych z konstrukcjami kolejowymi. Potrzeba modelowania takich konstrukcji oraz przewidywania ... więcej
Słowa kluczowe semi-analytical methods, multilayer structures, nonlinear properties, dynamic response, double-beam system, railway modelling

metody semi-analityczne, struktury wielowarstwowe, właściwości nieliniowe, odpowiedź dynamiczna, układ belki podwójnej, modelowanie drogi kolejowej

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do Bibliografii Publ. Pracow. PK przejdź  
Kolekcja
LXV Konferencja Naukowa, 2019
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/