Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50022)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Drozd, W.; Kowalik, M.

Comparison of technical condition of multi-family residential buildings of various ages

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Porównanie stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych o różnym wieku
Data wydania 2020
Opublikowane w Archives of Civil Engineering
Vol. 66
Numer 1
Zakres stron 55-67
Język angielski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Faculty of Civil Engineering, Warsaw University of Technology

Committee for Civil Engineering, Polish Academy of Sciences
ISSN 1230-2945
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXV]
Miejsce konferencji [Krynica Zdrój]
[Muszyna-Złockie]
Data konferencji [2019]
Uwagi Sesja: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych

tematyka
Abstrakt
The article discusses the technical condition of buildings. An attempt was made to compare the technical condition and the degree of technical wear of two multi-family residential buildings erected at ... więcej

Artykuł porusza problematykę stanu technicznego obiektów budowlanych. Podjęto w nim próbę porównania stanu technicznego oraz stopnia zużycia technicznego dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych ... więcej
Słowa kluczowe multi-family residential buildings, ages of building, technical condition

budynki mieszkalne wielorodzinne, wiek budynku, stan techniczny

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do Bibliografii Publ. Pracow. PK przejdź  
Kolekcja
LXV Konferencja Naukowa, 2019
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/