Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49550)
    Książki (7506)
    Artykuły i czasopisma (22712)
    Materiały konferencyjne (22324)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Książka - całość

typ: książka

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 2480
poprzednie
1 ... 89101112131415161718 ... 124
następne

Petelenz, Marcin
Wizualne aspekty zrównoważonego rozwoju miasta w strefie obrzeżnej : wybrane zagadnienia
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2019
Porada, Zbigniew
Nasi olimpijczycy z AGH
Typ: książka
Data wydania: 2019
Zachariasz, Agata; Hodor, Katarzyna; Steuer-Jurek, Anna
Aspekty konserwatorskie i ekologiczne w ochronie krajobrazu. Cz. 1
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2019
Szarata, Andrzej
Zintegrowane węzły przesiadkowe w procesie kształtowania zrównoważonej mobilności w miastach
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 20
Data wydania: 2019

Uwarunkowania funkcjonowania przewoźników na rynku usług transportu drogowego. Cz. 1
Typ: książka
Redaktor: Starowicz, Wiesław
Data wydania: 2019
Cyklis, Piotr; Golonka, Monika
Podstawy techniki cieplnej
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2019
Chudyba, Krzysztof
Analiza konstrukcji z betonu w warunkach pożarowych
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2019

Cyfryzacja w budownictwie i architekturze
Typ: książka
Redaktor: Drozd, Wojciech, Kozioł, Piotr, Zima, Krzysztof
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2019
Białkiewicz, Joanna Jadwiga
Władysław Grabski (1924-1970) : działalność architekta – badacza na Politechnice Krakowskiej
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2019
Hrehorowicz-Gaber, Hanna
Współczesne przemiany i rozwój struktur przestrzennych w Karpatach : uwarunkowania i modele rozwoju
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2019
Podhalański, Bogusław
Ikoniczność metropolii
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2019
Dudzic-Gyurkovich, Karolina
Pokonywanie barier urbanistycznych związanych z układami transportu na obszarze Metropolii Barcelońskiej – wybrane problemy
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2019
Markiewicz-Zahorski, Przemysław
Rozwiązania techniczne – dachy spadziste Braas
Typ: książka
Data wydania: 2019
Wojtowicz, Barbara; Górska, Renata A.; Wojtowicz, Agnieszka
Wizualizacja w architekturze : podstawy teoretyczne, analiza badawcza i zastosowania praktyczne
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2019
Nowalińska, Małgorzata
O sztuce kopiowania : studia inspirowane badaniami powtarzalności przedstawień Hodegetrii Krakowskich 1400-1550
Typ: książka
Data wydania: 2019
Hachaj, Paweł Stanisław
Analiza hydrodynamiki zbiorników zaporowych na potrzeby gospodarki wodnej : model i jego zastosowania
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2019
Szydłowski, Rafał
Stropy płytowe sprężone cięgnami bez przyczepności : teoria, projektowanie, badania
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2019
Berezowski, Marek
Chaotic dynamics and fractals in chemical reactor systems
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 20
Data wydania: 2019
Pachla, Filip
Wpływ wstrząsów górniczych na budowle powierzchniowe
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2019
Kuśnierz-Krupa, Dominika
XIV-wieczne układy urbanistyczne w Małopolsce i na Podkarpaciu : stan zachowania, ochrona i rewaloryzacja
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2019

poprzednie
1 ... 89101112131415161718 ... 124
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/