Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Książka - całość

typ: książka

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 2498
poprzednie
1 ... 119120121122123124125
następne

Czerni, Józef
Warsztat informacyjny studenta bibliotekoznawstwa : poradnik bibliograficzny : (przedmiot: wstęp do badań bibliologicznych i bibliotekoznawczych)
Typ: książka
Data wydania: 1977
Krzysztof Bolek
Oczyszczanie wód powierzchniowych : materiały do ćwiczeń projektowych
Typ: książka
Data wydania: 1977
Wnuk, Miłosz P.
Podstawy mechaniki zniszczenia
Typ: książka
Data wydania: 1976

Fizykochemiczne metody identyfikacji związków organicznych : skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych do przedmiotu Fizyczne metody badania związków organicznych : praca zbiorowa
Typ: książka
Redaktor: Czuba, Władysław, Poradowska, Henryka
Data wydania: 1976
Józef Czerni
KRAKUS. Środowiskowo-regionalny biblioteczny system informatyczny. Krótki informator
Typ: książka
Data wydania: 1976

Metrologia przemysłowa. Cz. 2
Typ: książka
Redaktor: Wołek, Mieczysław
Data wydania: 1976
Nizioł, Józef
Dynamika żyroskopów ze szczególnym uwzględnieniem żyroskopu całkującego w nieliniowym ujęciu deterministycznym i probabilistycznym
Typ: książka
Data wydania: 1975
Gajewski, Antoni
Optymalne kształtowanie wytrzymałościowe w przypadku materiałów o nieliniowości fizycznej
Typ: książka
Data wydania: 1975
Kiełkucki, Henryk; Okoński, Stanisław; Polański, Zbigniew; Sołkowski, Tadeusz
Przeróbka plastyczna : ćwiczenia laboratoryjne : skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych do przedmiotu Przeróbka plastyczna
Typ: książka
Data wydania: 1975
Nizioł, Józef
Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki : skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych do przedmiotu: Mechanika. T. 1, Statyka – kinematyka
Typ: książka
Data wydania: 1975
Roman Husarski
Rzeźba w architekturze : wybrane zagadnienia z dziedziny projektowania i realizacji
Typ: książka
Data wydania: 1975
Nizioł, Józef
Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki : skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych do przedmiotu: Mechanika. T. 2, Dynamika
Typ: książka
Data wydania: 1975
Szarek, Walentyna [oprac.]
Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki Krakowskiej 1972
Typ: książka
Data wydania: 1974
Józef Czerni
Warsztat informacyjny studenta bibliotekoznawstwa : poradnik bibliograficzny : przedmiot bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo
Typ: książka
Data wydania: 1974
Bochenek, Jan; Winiarska, Teresa
Zbiór zadań do wykładów z matematyki dla studentów I roku Politechniki Krakowskiej
Typ: książka
Data wydania: 1974
Sławiński, Edward
Czasopisma chemiczne Krakowa : centralny katalog czasopism z zakresu chemii i technologii chemicznej znajdujących się w bibliotekach i ośrodkach inte miasta Krakowa : T. 1, A-J
Typ: książka
Redaktor: Czerni, Józef
Data wydania: 1974
Husarski, Roman
Techniki plastyczne w architekturze : zarys możliwości ich użycia na zewnętrznych ścianach budowli : skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych do przedmiotu: artystyczne techniki elewacyjne
Typ: książka
Data wydania: 1974
Sławiński, Edward
Czasopisma chemiczne Krakowa : centralny katalog czasopism z zakresu chemii i technologii chemicznej znajdujących się w bibliotekach i ośrodkach inte miasta Krakowa : T. 2, K-Z
Typ: książka
Redaktor: Czerni, Józef
Data wydania: 1974
Wnuk, Miłosz Piotr
Powstawanie i rozwój szczelin w ciałach lepkosprężysto-plastycznych
Typ: książka
Data wydania: 1973
Nizioł, Józef
Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki : skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych do przedmiotu: Mechanika. T. 2, Dynamika
Typ: książka
Data wydania: 1973

poprzednie
1 ... 119120121122123124125
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/