Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne w książce

typ: materiały konferencyjne

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 13621
poprzednie
1 ... 675676677678679680681682
następne

Ciesielski, Roman; Maciąg, Edward; Stypuła, Krzysztof
Badania dynamiczne prefabrykowanych budynków mieszkalnych podlegających drganiom wywołanym wbijaniem pali fundamentowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1976
Ciesielski, Roman; Haduch, Jerzy; Kawecki, Janusz; Pieronek, Mieczysław
Zastosowanie pewnej metody identyfikacji do określania drgań własnych masztów
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1976
Murzewski, Janusz; Sowa, Alfred; Machowski, Andrzej
Ocena wytrzymałości stali na podstawie badań twardości
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1976
Murzewski, Janusz
Współczynniki niejednorodności w obliczeniach stateczności konstrukcji stalowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1976
Stupnicki, Wiesław
Obliczanie ugięć dwupasowych strunobetonowych masztów linii elektroenergetycznych w świetle doświadczeń
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1976
Ziobroń, Władysław; Detko, Władysław; Seruga, Andrzej
Rozwiązania konstrukcyjne przestrzennego rusztu siatkowego przeznaczonego do przekrycia hal przemysłowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1976
Piwowarski, Krzysztof; Dydenko, Jerzy
Zginane elementy z betonów lekkich zbrojone laminatami
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1976
Ciałowicz, Zbigniew; Piwowarski, Krzysztof; Ruppert, Jerzy
Wpływ sztywności nadbudowy na wielkość nierównomiernych osiadań budynku
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1976
Piwowarski, Krzysztof; Płachecki, Marian
Wpływ obciążeń długotrwałych i wielokrotnie powtarzalnych na szerokość rozwarcia rys ukośnych w zginanych elementach żelbetowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1976
Gwóźdź, Marian; Mendera, Zbigniew
Zwichrzenie elementów stalowych w ujęciu probabilistycznym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1976
Szczepaniec-Cięciak, E.; Dąbrowska, B.
Kriostat do badania rozpuszczalności zestalonych gazów w gazach skroplonych metodą pomiaru prężności pary
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 1976
Balcerzak, W.
Możliwości elektrochemicznego utleniania ścieków
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1976
Ruppert, Jerzy; Ligęza, Wiesław; Świerczewski, Sylwester
Weryfikacja doświadczalna sił wewnętrznych w tarczy o smukłości n=0,25
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1975
Piwowarski, Krzysztof; Ruppert, Jerzy; Ligęza, Wiesław
Wpływ czynników reologicznych na przyrost ugięcia betonowych płyt warstwowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1975
Gaszyński, Jan; Szefer, Gwidon
Płaskie zadanie kontaktowe teorii konsolidacji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1975
Balcerzak, Wojciech; Zymon, Wiesław; Broniewska, Kazimiera
Porównanie celowości usuwania resztkowych substancji organicznych w oczyszczalni ścieków lub na stacji uzdatniania wody
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1975
Broniewska, Kazimiera; Lach, Anna; Zymon, Wiesław; Balcerzak, Wojciech
Problem zanieczyszczenia wód naturalnych przez odlewnie w aspekcie stosowania nowczesnych mas formierskich
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1975
Życzkowski, M.; Zaborski, A.
Creep rupture phenomena in creep buckling
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 1975
Młodzianowski, Adam; Waszczyszyn, Zenon
Obliczanie konstrukcji linowo-wsporczej pod wpływem prądów zwarciowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1975
Świszczowski, Stefan
Zastosowanie skalującej funkcji celu w algorytmach projektowania optymalnego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1975

poprzednie
1 ... 675676677678679680681682
następne

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/