Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48660)
    Książki (7423)
    Artykuły i czasopisma (22281)
    Materiały konferencyjne (22445)
    Rozprawy doktorskie (1228)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (138)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne w książce

typ: materiały konferencyjne

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 14344
poprzednie
1 ... 706707708709710711712713714715716 ... 718
następne

Anielak, Anna
Chemiczne i fizykochemiczne oczyszczanie ścieków przemysłu włókienniczego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Anielak, Anna
Graficzna metoda weryfikacji wyników badań laboratoryjnych oceniających prace wirówek odwadniających
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Kłaput, J.; Kukawski, A.; Lisak, J.; Mazur, W.
Wpływ przeróbki plastycznej na własności stali do pracy w niskich temperaturach
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Murzewski, J.; Piekarczyk, M.
Comparison of continuous and discrete models of plastic non-homogeneity
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 1983
Głowacz, Łucjan; Kołton, Adam
Sieci alternatywno-koniunkcyjne w planowaniu produkcji budowlanej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Mierzwa, Janusz
Model reologiczny upłynnionego zaczynu cementowego w ujęciu empirycznym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Cyunel, Bogdan; Konopka, Roman; Kowalik, Jerzy
Zastosowanie metod programowania dyskretnego w projektowaniu organizacji produkcji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Urbański, Aleksander
Analiza naprężeń i przemieszczeń w połączeniu kołnierzowym prętów rurowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Ciesielski, Roman; Kawecki, Janusz
Zmiany tłumienia drgań w kolejnych fazach realizacji budowli wieżowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Stupnicki, Wiesław
Wytrzymałość betonu otrzymana w badaniach walców [średnicy] 15
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Przybyło, Wacław
Krytyczna analiza konstrukcji typowych stalowych słupów linii elektroenergetycznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Murzewski, Janusz; Gwóźdź, Marian
Niestateczność elementów stalowych w świetle obliczeń probabilistycznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Orkisz, Janusz; Stanuszek, Marek
Analiza wiotkich konstrukcji cięgnowo-powłokowych dowolnego kształtu metodą elementów skończonych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Olszowski, Bogdan; Stós, Zbigniew
Analiza drgań własnych wolnopodpartych mostów skrzynkowych metodą pasm skończonych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Butscher, Józef Roman
Wpływ jakości wykonania na uzyskiwania, efektywność produkcji budowlanej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Byrdy, Czesław
Graniczne ugięcia stalowych blach trapezowych przekrycia dachowego w świetle badań
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Cyunel, Bogdan; Podgórna, Zuzanna
Metoda wielokryterialnego doboru technologii w budownictwie mieszkaniowym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Więckowski, Andrzej
Problemy wykorzystania dniówki roboczej na budowie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Gumiński, Andrzej
Wpływ podłoża na rozkład sił wewnętrznych w elementach konstrukcyjnych chłodni kominowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983
Kazi, Abdul Hamid; Sąsiadek, Stanisław; Śliwiński, Jacek
Trwała wytrzymałość zmęczeniowa betonu impregnowanego metakrylanem metylonu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1983

poprzednie
1 ... 706707708709710711712713714715716 ... 718
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/