Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne - redakcja książki

typ: książki (materiały konferencyjne)

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 242
poprzednie
1 ... 5678910111213
następne


Projektowanie urbanistyczne : współczesna praktyka a nauczanie : IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytutu Projektowania Urbanistycznego, Ameliówka k. Kielc, 15-16 listopada 1996
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1997
Wacław Seruga; Andrzej Wyżykowski
Projektowanie urbanistyczne w nowych warunkach ustrojowych – jego rola w aktywizacji miast : V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Instytutu Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Mogilany k. Krakowa, 21-22 listopada 1997 : materiały
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1997

Sacrum w ogrodach : święte ogrody kalwaryjne i ich symbolika
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1997

Sztuka piękna – Architektura : Sesja naukowa z okazji Jubileuszu Profesora J. Tadeusza Gawłowskiego, Kraków 15-16 maja 1997
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1997

Proceedings of the 7th International Conference on Engineering Computer Graphics and Descriptive Geometry, Cracow, Poland, 18-22 July 1996. Vol. 2
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1996

Proceedings of the 7th International Conference on Engineering Computer Graphics and Descriptive Geometry, Cracow, Poland, 18-22 July 1996. Vol. 1
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1996

Zespoły cięgłowo-zderzne kolejowych środków transportowych dla realizacji przewozów wschód-zachód : seminarium naukowo-techniczne, Kraków 15-16 luty 1996
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1996

Metal structures : the Ninth International Conference, 26-30 June 1995, Kraków (Poland) : [preliminary report] = Dziewiąta Międzynarodowa Konferencja. Vol. 2
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1996

Symulacja w badaniach i rozwoju : zbiór referatów Drugich Warsztatów Naukowych PTSK Warszawa, 25-26 listopada 1994 r.
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1996

Doskonalenie eksploatacji biologicznych oczyszczalni ścieków : materiały seminarium TEMPUS-PHARE, Kraków, 9-10 września 1996
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1996

Prace polskich architektów na tle kierunków twórczych w architekturze i urbanistyce w latach 1945-1995 : Międzynarodowa Konferencja 50-lecia Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. T. 4, Materiały pokonferencyjne
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1996

Sacrum w ogrodach : materiały konferencji : Sacrum w ogrodach historycznych i symbolika ich roślinności, Kalwaria Zebrzydowska, 9-10 listopada 1995. Cz. 2, Kultowe tereny zieleni, symbole kultowe i symbolika roślinności
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1996

Praktyki wakacyjne jako element dydaktyki studentów Wydziału Architektury : streszczenia referatów wygłoszonych na Sesji Naukowej w dniu 17 października 1994 roku w ramach Sekcji Architektury i Planowania Wsi Komisji Urbanistyki i Architektury PAN Oddziału w Krakowie
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1995

Komputeryzacja bibliotek a potrzeby użytkowników : materiały konferencyjne, Kraków - Łopuszna 16-18 maja 1995
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1995

Metal structures : the Ninth International Conference, 26-30 June 1995, Kraków (Poland) : [preliminary report] = Dziewiąta Międzynarodowa Konferencja. Vol. 1
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1995

70-lecie urodzin Profesora Romana Ciesielskiego : materiały na Sesję Jubileuszową : 25 października 1995
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1995

Computer and multimedia aided education MEDIA'95 : proceedings of the Tempus JEP 4436 Seminar, Kraków 12-13 May 1995
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1995

Metodologia pracy naukowej ze studentami na Wydziale Architektury : materiały konferencyjne : praca zbiorowa
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1995

Prace polskich architektów na tle kierunków twórczych w architekturze i urbanistyce w latach 1945-1995 : Międzynarodowa Konferencja 50-lecia Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. T. 2
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1995

Prace polskich architektów na tle kierunków twórczych w architekturze i urbanistyce w latach 1945-1995 : Międzynarodowa Konferencja 50-lecia Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. T. 1
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1995

poprzednie
1 ... 5678910111213
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/