Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne - redakcja książki

typ: książki (materiały konferencyjne)

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 242
poprzednie
1 ... 678910111213
następne


Prace polskich architektów na tle kierunków twórczych w architekturze i urbanistyce w latach 1945-1995 : Międzynarodowa Konferencja 50-lecia Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. T. 3
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1995

Problemy projektowania architektoniczno-budowlanego w aktualnych warunkach społeczno-ekonomicznych : referaty wygłoszone na II Ogólnopolskiej Sesji Naukowej zorganizowanej w dn. 5 maja 1995 r. w ramach prac Sekcji Budownictwa Ogólnego Komisji Urbanistyki i Architektury o/PAN w Krakowie. [Cz.] 2
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1995

Problemy naukowo-badawcze konstrukcji inżynierskich : sesja naukowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Romana Ciesielskiego
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1995

Wieś - negatywną czy pozytywną alternatywą miasta : streszczenia referatów [...]. [T.] 2
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1994

KONMOT'94 : Ekonomiczne i ekologiczne aspekty rozwoju pojazdów samochodowych i silników spalinowych, Kraków – Raba Niżna, październik 1994 : materiały konferencyjne. T. 1, Pojazdy samochodowe : konstrukcja, technologia, eksploatacja
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1994

KONMOT'94 : Ekonomiczne i ekologiczne aspekty rozwoju pojazdów samochodowych i silników spalinowych, Kraków – Raba Niżna, październik 1994 : materiały konferencyjne. T. 2, Silniki spalinowe : konstrukcja i badania
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1994

KONMOT'94 : Ekonomiczne i ekologiczne aspekty rozwoju pojazdów samochodowych i silników spalinowych, Kraków – Raba Niżna, październik 1994 : materiały konferencyjne. T. 3, Silniki spalinowe : ekologia, paliwa alternatywne, eksploatacja
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1994

Inżynieria chemiczna : współczesne kierunki badawcze w aspektach praktycznych : Konferencja Naukowa, Kraków 9-10 czerwiec 1994. T. 2
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1994

Inżynieria chemiczna : współczesne kierunki badawcze w aspektach praktycznych : Konferencja Naukowa, Kraków 9-10 czerwiec 1994. T. 1
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1994

Selected design problems of concrete structures according to Eurocode 2 : proceedings of the International Scientific Conference, Cracow, Poland, June 16-17.1994
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1994

East European Conference on Wind Engineering EECWE'94, 4-8 July 1994 Warsaw-Poland : preprints. Part 1 Vol. 2, G-L
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1994

East European Conference on Wind Engineering EECWE'94, 4-8 July 1994 Warsaw-Poland : preprints. Part 1 Vol. 1, A-F
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1994

East European Conference on Wind Engineering EECWE'94, 4-8 July 1994 Warsaw-Poland : Preprints. Part 1 Vol. 3, N-Y
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1994

East European Conference on Wind Engineering EECWE'94, 4-8 July 1994 Warsaw-Poland : preprints. Part 2 Vol. 1.
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1994

O tożsamość wsi III generacji. Streszczenie referatów wygłoszonych na I-ej Sesji Naukowej zorganizowanej w dniu 6-tym maja 1993 roku w ramach Sekcji Architektury i Planowania Wsi Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1993

Racjonalizacja zużycia energii w procesie przewozowym PKP : materiały Konferencji Naukowo-Technicznej, Zembrzyce, 27-28 maj 1993r.
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1993

Diagnostyka nawierzchni szynowej i podtorza : materiały sympozjum Naukowo-Technicznego, Zakopane, 9-10 grudnia 1993 r.
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1993

Diagnozowanie urządzeń w energetyce cieplnej : konferencja naukowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. inż. Franciszka Młynarskiego
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1993

Współczesne problemy inżynierii wodnej : konferencja naukowa, 15-16 listopad 1993, Poręba k/Myślenic
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1993

Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym : materiały Seminarium Naukowo-Technicznego, Częstochowa-Poraj 21-22 października 1993
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1993

poprzednie
1 ... 678910111213
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/