Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Radwan-Pragłowska, Julia

Mikrofalowa synteza i badanie właściwości nowych biomateriałów chitozanowych jako uniwersalnych wyrobów medycznych : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał
Tytuł równoległy [Microwave synthesis and characterization of new chitosan biomaterials as universal medical devices]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2022
Język polski
Liczba stron 94, [87]
Oznaczenie ilustracji rys., schem., wykr.
Bibliografia (na str.) 55-68
Bibliografia (liczba pozycji) 134
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Mikrofalowa synteza i badanie właściwości nowych biomateriałów chitozanowych jako uniwersalnych wyrobów medycznych : rozprawa doktorska = [Microwave synthesis and characterization of new chitosan ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe chitozan, biomateriały, synteza mikrofalowa

chitosan, biomaterials, microwave-assisted synthesis
Abstrakt
Obecnie obserwowany gwałtowny rozwój technologii medycznych przekłada się stale rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane wyroby medyczne umożliwiające ratowanie zdrowia i życia pacjentów, a także ... więcej

Rapid development of medical technologies translates into the constantly growing demand for advanced medical devices that enable saving the health and life of patients, as well as increasing its quality ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/