Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XL Konferencja Naukowa, 1994

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1994
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 151
123456 ... 8
następne

Wodyński, Aleksander
Wpływ czasu na zużycie techniczne ścian budynków murowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Bieńkowski, Lech; Runkiewicz, Leonard
Wpływ współpracy żeber na nośność i sztywność lekkich stalowo-poliuretanowych elementów przegród budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Lange, Małgorzata; Mielczarek, Zbigniew
Badania sztywności płyt typu "IZOPANEL" przy zginaniu w ich płaszczyźnie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Właszczuk, Marek; Malczyk, Andrzej
Badania modelowe zespolonych stropów drewniano-żelbetowych z łącznikami rurowymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Kubica, Jan
Badanie wpływu ściskania na postaciową odkształcalność ścinanych ścian z cegły
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Kliszczewicz, Ryszard
Badanie efektywności murowanych wypełnień jako skutecznych usztywnień ram żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Kuralavičius, Arvydas; Laurinavičiene, Violeta; Jankaukas, Antanas; Popov, Vladimir; Jonaitis, Bronius
Compositie left-in-place forming system for three-layer wall of cast-in-situ concrete
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Orłowski, Zygmunt
Wyznaczanie lokalizacji obiektów produkcji pomocniczej i usługowej metodą programowania kombinatorycznego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Mrozowicz, Juliusz; Hejducki, Zdzisław
Komputerowy system wyznaczania macierzy wyjściowych w metodach równoległo-potokowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Marcinkowski, Roman
Metoda wyboru technologii realizacji zadań inżynieryjno-budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Lenkiewicz, Władysław; Olędzka, Danuta
Ustalanie liczebności załogi budowy według przyjętego kryterium
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Lefik, Marek
"Inteligentna" baza danych o stanie technicznym obiektów inżynierskich - koncepcja zastosowania sieci neuronowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Olędzka, Danuta; Knauff, Anna
Rozdział nakładów finansowych na utrzymanie i modernizację dróg
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Ołtarzewski, Mieczysław; Paczkowski, Witold M.; Kaszyńska, Barbara
Wielokryterialne wspomaganie decyzji wyceny obiektu budowlanego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Kasprowicz, Tadeusz
Harmonogramowanie robót inżynieryjno-budowlanych z terminowym zapotrzebowaniem zależnych brygad roboczych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Konopka, Roman; Cyunel, Bogdan
Modelowanie wielofazowych procesów produkcyjnych w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Ircha, Jan; Wolski, Leszek
Wpływ przepony na temperaturę powietrza wewnętrznego w budynku inwentarskim
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Wyrwał, Jerzy; Świrska, Jadwiga
Obliczanie zawilgocenia przegród budowlanych przy uwzględnieniu wilgoci kapilarnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Zielińska, Halina; Firkowicz, Katarzyna; Pogorzelski, Jerzy Andrzej
Uproszczony sposób obliczania sezonowego zapotrzebowania energii do ogrzewania budynków mieszkalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Faryniak, Leszek; Piotrowski, Jerzy Zbigniew
Wymiana powietrza w pomieszczeniach ze szczelną stolarką okienną
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994

123456 ... 8
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/