Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XL Konferencja Naukowa, 1994

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1994
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 151
poprzednie
1 ... 345678

Maziarki, Stefan
Ocena higieniczna materiałów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Kurdowski, Wiesław
Wykorzystanie odpadów przemysłowych do produkcji materiałów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Budny, Eugeniusz; Traczyk, Stanisław
Pozyskiwanie surowców mineralnych do produkcji materiałów budowlanych z zachowaniem ochrony środowiska
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Boonstra, Chiel; Zoelen, Marijke van
Making a choice the environmental effects of building materials
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Szymański, Edward
Materiały budowlane a środowisko
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Stawicka-Wałkowska, Maria
Ochrona przed hałasem w planowaniu przestrzennym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Ptaszycka-Jackowska, Danuta
Ochrona środowiska a planowanie zabudowy terenów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Kalisz, Henryk
Oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Skowroński, Paweł; Górzyński, Jan
Zanieczyszczenie powietrza wynikające z użytkowania energii do ogrzewania obiektów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Wysokiński, Lech; Dembicki, Eugeniusz
Budowa składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Błaszczyk, Paweł
Oddziaływanie budownictwa na środowisko
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994

poprzednie
1 ... 345678

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/