Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XL Konferencja Naukowa, 1994

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1994
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 151
poprzednie
12345678
następne

Lewandowska, Stanisława; Krzywobłocka-Laurów, Róża
Wykorzystanie żużla granulowanego z Huty "Katowice" do betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Wróblewski, Bogdan; Kosiorek, Mirosław
Badania odporności ogniowej stropów drewnianych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Kolbrecki, Andrzej
Właściwości ogniowe materiałów termoizolacyjnych na bazie poliuretanów i gumy porowatej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Grzeszczyk, Stefania
Właściwości reologiczne i aktywność hydratacyjna cementów belitowych zawierających alkalia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Gos, Barbara; Starecki, Andrzej
Badanie trwałości klejonego drewna zabezpieczonego poliuretanami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Glinicki, Michał A.; Soukatchoff, Pascal; Vautrin, Alain
Wytrzymałość na uderzenie wysokowartościowych kompozytów cementowych z włóknami szklanymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Fangrat, Jadwiga
Szybkość wydzielania ciepła. Nowy trend w badaniach ogniowych palnych materiałów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Pawlica, Jerzy; Czkwianianc, Artem
Próba uzyskania ciekłego betonu o wysokiej wytrzymałości z krajowych komponentów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Brzezicki, Jerzy
Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do oceny kształtu ziaren kruszywa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Berszakiewicz, Beata
Właściwości betonu modyfikowanego mikrokrzemionką dla rekonstrukcji płyty mostowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Komloš, Karol; Nürnbergerová, Terézia; Babál, Bohumil
Fresh fibre concrete properties control
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Żółtowski, Wojciech
Analiza współczynnika tarcia w zaciskowych, kabłąkowych połączeniach lin
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Mikulski, Tomasz; Ziółko, Jerzy
Analiza pracy stalowego zbiornika posadowionego na skokowo zmiennym podłożu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Iwicki, Piotr; Szymczak, Czesław
Zastosowanie analizy wrażliwości do projektowania osiowo ściskanych prętów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Storoženko, Leonid
Konstruktivnye elementy iz stal'nych trub, zapolnennych centrifugirovannym betonom
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Mańko, Zbigniew; Siwowski, Tomasz
Badania zmęczeniowe modeli połączeń ciernych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Piekarczyk, Marek; Siepak, Jerzy
Analiza pracy modelu doświadczalnego blachownicy zginanej o smukłym środniku metodami przybliżonymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Reichhart, Adam
Kształtowanie konstrukcji powłokowych z blach fałdowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Pičugin, Sergej
Metod rasčeta nadežnosti metalličeskich konstrukcij
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994
Paczkowski, Wiesław
Możliwość oceny parametrów rozkładu sił wewnętrznych spowodowanych wzmocnieniem stalowej konstrukcji kratowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1994

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/