Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012)

typ: opisy bibliograficzne

  

Kolekcja
Inne bazy bibliograficzneElementy tej kolekcji: 4941
poprzednie
1 ... 225226227228229230231232233234235 ... 248
następne

Zbigniew Błochowiak; Andrzej Kosecki
Opracowanie metodyki dokonywania analiz czasowo-kosztowych dla przedsięwzięć remontowo-modernizacyjnych w budownictwie
typ: niepublikowana praca
Leszek Zajączkowski
Opracowanie komputerowego modelu wyceny nieruchomości budowlanych wraz z oprogramowaniem
typ: niepublikowana praca
Jerzy Kowalik
Modele technologii i organizacji produkcji budowlanej w aspekcie polikryterialnym
typ: niepublikowana praca
Bogdan Cyunel
Metody efektywności budownictwa uprzemysłowionego
typ: niepublikowana praca
Zdzisław Milian
Cybernetyczne modelowanie zarządzania firmą /przedsiębiorstwem budowlanym
typ: niepublikowana praca
Urszula Nowacka-Rejzner
Wpływ inwestycji realizowanych w ostatnich latach na przemiany kształtu przestrzeni towarzyszących ciekom wodnym
typ: niepublikowana praca
Włodzimierz Gleń
Use value of historical space struktures in relation to adaptability for housing
typ: niepublikowana praca
Andrzej Hrabiec
Transgraniczne konflikty ekologiczne pomiędzy Polską, Słowacją, Czechami wywołane lokalizacją inwestycji o negatywnym oddziaływaniu na środowisko
typ: niepublikowana praca
Włodzimierz Gleń
The residential environment - usable spaces or investment value
typ: niepublikowana praca
Zbigniew Zuziak
Szanse i zagrożenia śródmiejskiej przestrzeni kulturowej
typ: niepublikowana praca
Tadeusz Bartkowicz
Strategia zachowania równowagi ekologicznej na obszarach podlegających urbanizacji w świetle nowych uwarunkowań gospodarczych kraju
typ: niepublikowana praca
Józef Nycz
Stan utrzymania małych miast w świetle przemian społeczno-gospodarczych na przykładzie Piwnicznej
typ: niepublikowana praca
Zbigniew Zuziak
Rozwiązanie konfliktów środowiskowych w gospodarce przestrzennej
typ: niepublikowana praca
Elżbieta Kaczmarska
Przestrzenie urbanistyczne bliżej niepełnosprawnych - oceny i możliwości działania
typ: niepublikowana praca
Monika Gołąb-Korzeniowska
Przemiany kształtu przestrzeni miejskiej związane z rozwojem drobnego handlu na przykładzie Krakowa
typ: niepublikowana praca
Magdalena Marx-Kozakiewicz
Przebudowa istniejących układów zabudowy podmiejskiej w procesie rozwoju Krakowa na wybranych przykładach wschodniej dzielnicy miasta
typ: niepublikowana praca
Barbara Bartkowicz
Problemy przeobrażeń przestrzennych miast na progu przebudowy społeczno-gospodarczej Polski
typ: niepublikowana praca
Monika Gołąb-Korzeniowska
Problemy porządkowania przestrzeni miejskiej gromadzącej drobne obiekty handlowe
typ: niepublikowana praca
Włodzimierz Gleń
Problemy ochrony wartości kulturowych w rozwoju turystyki stref przygranicznych województwa bielskiego
typ: niepublikowana praca
Anna Pawlak
Problemy ochrony wartości kulturowych małych miast na tle przemian społeczno-gospodarczych kraju
typ: niepublikowana praca

poprzednie
1 ... 225226227228229230231232233234235 ... 248
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/