Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012)

typ: opisy bibliograficzne

  

Kolekcja
Inne bazy bibliograficzneElementy tej kolekcji: 4941
poprzednie
1 ... 226227228229230231232233234235236 ... 248
następne

Andrzej Boratyński; Ewa Cichy-Pazder; Włodzimierz Gleń
Problemy ochrony środowiska w obszarze Kotliny Kłodzkiej na przykładzie planu Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego
typ: niepublikowana praca
Urszula Nowacka-Rejzner
Problem zabezpieczenia terenów towarzyszących ciekom wodnym w warunkach gospodarki rynkowej
typ: niepublikowana praca
Tomasz Bajwoluk
Problem komunikacji w centrum miasta - na przykładzie Krakowa
typ: niepublikowana praca
Zbigniew Zuziak
Plany urbanistyczne a rewitalizacja śródmieść
typ: niepublikowana praca
Barbara Bartkowicz
Perspektywy i zagrożenia współczesnej aktywizacji małych miast
typ: niepublikowana praca
Andrzej Hrabiec
Obszary wzajemnych zainteresowań pomiędzy Polską, a Słowacją, czyli interaktywna ochrona środowiska naturalnego stref pogranicza
typ: niepublikowana praca
Elżbieta Węcławowicz-Bilska
Niektóre zjawiska kulturowe w Karpatach jako element kreacji przestrzennej regionu
typ: niepublikowana praca
Włodzimierz Gleń
Możliwości rozwoju przestrzennego stref przygranicznych w oparciu o integracje turystyki na przykładzie woj. bielskiego
typ: niepublikowana praca
Janina Niemirowska
Międzynarodowe formy ochrony wartości przyrodniczych pogranicza Polska-Słowacja-Ukraina
typ: niepublikowana praca
Magdalena Marx-Kozakiewicz
Lokalizacja obiektów i zespołów usługowych na zewnątrz układów miejskich, zagrożenia i możliwości w okresie przemian
typ: niepublikowana praca
Elżbieta Kaczmarska
Kształtowanie uzdrowisk a świat ludzi niepełnosprawnych
typ: niepublikowana praca
Elżbieta Węcławowicz-Bilska
Kilka uwag o rozwiązaniach w skali regionalnej zespołów założeń zamkowych i pałacowo-rezydencjonalnych
typ: niepublikowana praca
Ewa Cichy-Pazder
Integracja przyrodnicza a odrębność kulturowa. Problemy przestrzenne pogranicza Polsko-Czesko-Słowackiego
typ: niepublikowana praca
Tomasz Bajwoluk
Hałas towarzyszący komunikacji w obszarze miast. Problemy łagodzenia uciążliwości
typ: niepublikowana praca
Janina Niemirowska
Formy ochrony środowiska przyrodniczego w obszarze pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego w woj. krośnieńskim
typ: niepublikowana praca
Andrzej Boratyński
Formy ochrony środowiska a rozwój gospodarczy pogranicza Polski, Słowacji, Ukrainy
typ: niepublikowana praca
Elżbieta Węcławowicz-Bilska
Euroregiony Karpaty i Tatry na tle idei europejskiej współpracy regionów przygranicznych
typ: niepublikowana praca
Barbara Bartkowicz
Ekonomiczne i polityczne przesłanki przeobrażeń przestrzennych miast Polski południowej i ich wpływ na formy architektury
typ: niepublikowana praca
Zbigniew Zuziak
Dylematy rewitalizacji śródmieść
typ: niepublikowana praca
Elżbieta Węcławowicz-Bilska
Diagnoza funkcji uzdrowiskowej Swoszowic w zespole miejskim Krakowa
typ: niepublikowana praca

poprzednie
1 ... 226227228229230231232233234235236 ... 248
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/