Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012)

typ: opisy bibliograficzne

  

Kolekcja
Inne bazy bibliograficzneElementy tej kolekcji: 4941
poprzednie
1 ... 230231232233234235236237238239240 ... 248
następne

Włodzimierz Jelonek
Two families of affine projectively flat surfaces
typ: niepublikowana praca
Małgorzata Radoń
Twierdzenie o istnieniu rozwiązań równań różniczkowych zwyczajnych w przestrzeniach Banacha
typ: niepublikowana praca
Katarzyna Pałasińska
Trzy-elementowe matryce logiczne, które nie są skończenie aksjomatyzowalne
typ: niepublikowana praca
Artur Piękosz
A topological proof of Bertinis theorem
typ: niepublikowana praca
Jan Koroński
The three-parabolic problem for the half-unbounded domain with curvilinear boundary and boundary conditions of Lauricella type
typ: niepublikowana praca
Katarzyna Pałasińska
Three-element non-finiteli axiomatizable matrices
typ: niepublikowana praca
Jan Koroński
The periodic solution to polyparabolic equation for the three-dimentional time-spatial cylinder
typ: niepublikowana praca
Irena Łojczyk-Królikiewicz
The construction of monotonous approximation of solution to ordinary equation
typ: niepublikowana praca
Lidia Skóra
The asymptotic behaviour of solutions to systems of ordinary differential - functional equations
typ: niepublikowana praca
Jan Bochenek
Teoria optymalizacji
typ: niepublikowana praca
Feliks Barański; Jan Koroński
Szkic historyczny dziejów oraz zarys działalności Katedr Matematycznych i Instytutu Matematyki Politechniki Krakowskiej
typ: niepublikowana praca
Ludwik Byszewski
System of impulsive nonlinear parabolic functional-differential inequalities
typ: niepublikowana praca
Ludwik Byszewski
System of impulsive degenerate nonlinear parabolic functional-differential inequalities
typ: niepublikowana praca
Jan Koroński
Sto lat koła matematyków studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. prof. S. Zaremby
typ: niepublikowana praca
Jan Koroński
Solution of nonlinear polyparabolic problem for the three-dimentional time-spatial cylinder with boundary conditions of riquier type
typ: niepublikowana praca
Marcin Skrzyński
Snopy i abstrakcyjne rozmaitości algebraiczne
typ: niepublikowana praca
Ludwik Byszewski
Semiliniowe i nieliniowe zagadnienia funkcjonalno-różniczkowe z semiliniowymi nielokalnymi warunkami początkowymi i początkowo-brzegowymi
typ: niepublikowana praca
Jadwiga Hachaj; Anna Krakowiak; Wacław Pielichowski; Alicja Pieniążek; Lidia Skóra; Marta Zajęcka
Równania różniczkowe cząstkowe
typ: niepublikowana praca
Jan Koroński
Rozwiązania periodyczne poliparabolicznych problemów brzegowych
typ: niepublikowana praca
Lech Sławik
Rozwiązania dokładne równań Naviera-Stokesa
typ: niepublikowana praca

poprzednie
1 ... 230231232233234235236237238239240 ... 248
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/