Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50022)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012)

typ: opisy bibliograficzne

  

Kolekcja
Inne bazy bibliograficzneElementy tej kolekcji: 4941
poprzednie
1 ... 234235236237238239240241242243244 ... 248
następne

Henryk Słota
Racjonalna z punktu widzenia ekologicznego i społeczno-ekonomicznego ochrona przeciwpowodziowa
typ: niepublikowana praca
Małgorzata Cimochowicz-Rybicka
Ocena aktywności metanogennej osadów beztlenowych oraz hamującego wpływu substancji toksycznych na aktywność tych osadów
typ: niepublikowana praca
Stanisław Mazoń; Jerzy Ratomski
Metoda komputerowego wspomagania obliczeń zmian pojemności zbiorników retencyjnych w wyniku sedymentacji rumowiska
typ: niepublikowana praca
Anna Homa; Bolesław Osuch
Laboratoryjne badania maksymalnej zdolności retencyjnej ściółki leśnej
typ: niepublikowana praca
Halina Nahorecka-Duda
Bilans strat intercepcyjnych dla zlewni pokrytej roślinnością niską
typ: niepublikowana praca
Zbigniew Mrozek; Robert Sojka
Systemy sterowania obiektów ciągłych i dyskretnych
typ: niepublikowana praca
Piotr Gryglaszewski
Krytyczny przepływ dwufazowy mieszaniny dwuskładnikowej
typ: niepublikowana praca
Marcin Borelowski
Korekcja dynamiczna sygnału temperatury w komputerowym systemie pomiarowym
typ: niepublikowana praca
Renata Sikorska
Bilans egzergetyczny ziębiarki absorbcyjnej
typ: niepublikowana praca
Barbara Tal-Figiel
Zastosowanie wysokosprawnych metod ekstrakcji do unieszkodliwiania ścieków
typ: niepublikowana praca
Stefan Kurek; Andrzej Włodarczyk
Tetrafenyloporfirynowe kompleksy cyny i germanu jako potencjalne ciekłe kryształy
typ: niepublikowana praca
Włodzimierz Ciesielczyk
Projektowanie procesowe suszenia fluidalnego
typ: niepublikowana praca
Aleksander Pabiś
Poszukiwanie metody polepszenia struktury złoża fluidalnego gaz-ciało stale
typ: niepublikowana praca
Bolesław Tabiś
Opracowanie metody iteracyjnej obliczenia złożonych procesów chemicznych w porowatych ziarnach katalizatorów stałych
typ: niepublikowana praca
Stefan Kurek; Andrzej Stokłosa; Anna Wójtowicz; Janusz Zajęcki
Określenie warunków interkalacji elektrochemicznej jonów metali do platyny i palladu oraz ich wpływ na własności katalityczne
typ: niepublikowana praca
Andrzej Włodarczyk
Nowe polimetaliczne nitrozylowe związki kompleksowe molibdenu jako potencjalne elementy elektroniki molekularnej
typ: niepublikowana praca
Antoni Durych
Kompleksowa analiza wpływu parametrów procesowych na skuteczność odsiarczania spalin metodą półsuchą
typ: niepublikowana praca
Stanisław Bednarski; Tadeusz Komorowicz
Hydrodynamika i wymiana masy w układzie gaz-ciecz w aparatach z nowymi rodzajami wypełnień
typ: niepublikowana praca
Piotr Smiatek; Andrzej Wolff
Doświadczalne badanie, analiza i symulacja procesu transalkilacji toluenu i izomeryzacji ksylenów
typ: niepublikowana praca
Wiesław Figiel
Badanie przenoszenia ciepła w wymiennikach skrobakowo-rurowych
typ: niepublikowana praca

poprzednie
1 ... 234235236237238239240241242243244 ... 248
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/