Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50022)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012)

typ: opisy bibliograficzne

  

Kolekcja
Inne bazy bibliograficzneElementy tej kolekcji: 4941
poprzednie
1 ... 236237238239240241242243244245246 ... 248
następne

Janusz Naborczyk; Julian Pałka; Kazimierz Pietrzyk; Adam Sala; Zdzisław Wojtowicz
Geotechniczne badania zjawisk osuwiskowych oraz sposoby ich prognozowania, stabilizacji
typ: niepublikowana praca
Henryk Bryś; Wiktor Gogoliński; Bogdan Wolski
Geodezyjne wyznaczenie geometrii i deformacji budowli i urządzeń technicznych wraz z podłożem gruntowym w aspekcie optymalizacji procesu pomiarowego
typ: niepublikowana praca
Przemysława Szota
Geodezyjne badania geometrii szyn torów podsuwnicowych
typ: niepublikowana praca
Bogdan Wolski
Geodezyjna identyfikacja procesu deformacji podłoża gruntowego
typ: niepublikowana praca
Edward Motak; Zdzisław Żmudziński
Doskonalenie metod projektowania i wykonawstwa fundamentów bezpośrednich
typ: niepublikowana praca
Wojciech Balcerzak; Stanisław Rybicki; Wiesław Zymon; Krystyna Żeglin
Doskonalenie metod analitycznych i technologicznych spełniających nowe normy w zakresie wody i ścieków
typ: niepublikowana praca
Elżbieta Korzeniowska
Charakter zmian parametrów wytrzymałościowych gruntów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi
typ: niepublikowana praca
Jacek Mroczek; Mieczysław Wacławski
Badanie procesów abrazyjnych i sendymentacyjnych w zbiornikach wodnych
typ: niepublikowana praca
Maciej Budkiewicz; Elżbieta Chrzanowska; Maria Plewa
Badanie petrofizycznych własności gruntów skalistych
typ: niepublikowana praca
Jacek Mroczek
Badania procesów erozyjno-osuwiskowych na brzegach zbiorników i potoków karpackich
typ: niepublikowana praca
Janusz Naborczyk
Badania nad współpracą fundamentów z podłożem gruntowym naturalnym oraz wzmocnionym przez konsolidacje oraz iniekcje
typ: niepublikowana praca
Zbigniew Fabian
Badania laboratoryjne nad wzmacnianiem gruntów metodą udarową
typ: niepublikowana praca
Jan Gaszyński; Elżbieta Korzeniowska; Julian Pałka; Kazimierz Pietrzyk; Leszek Sanecki; Andrzej Zapał
Badania geotechniczne i fizjograficzne, dotyczące wpływu inwestycji i obiektów budowlanych na stan dynamicznej równowagi w ekosystemach
typ: niepublikowana praca
Elżbieta Chrzanowska
Analiza związków między dynamicznymi a statecznymi modułami sprężystości w oparciu o petrofizyczną charakterystykę wybranych rodzajów skał
typ: niepublikowana praca
Wiktor Gogoliński
Analiza statystyczno-geometryczna układów torów kolejowych
typ: niepublikowana praca
Ryszard Mielnik
Synteza mikroprocesorowego systemu pomiarowo-sterującego w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa realizacji zadanych funkcji celu
typ: niepublikowana praca
Maciej Siwczyński
Optymalne dopasowanie obwodów nieliniowych w teorii mocy
typ: niepublikowana praca
Ryszard Mielnik
Mikroprocesorowe systemy pomiarowe o podwyższonej niezawodności działania
typ: niepublikowana praca
Edward Szaraniec
Metoda dekompozycji w rekonstrukcji profilu impedancji elektrycznej w ośrodkach jednowymiarowych
typ: niepublikowana praca
Bogusław Popiela
Dobór konfiguracji mikroprocesorowych systemów pomiarowych dla wybranych klas procesów
typ: niepublikowana praca

poprzednie
1 ... 236237238239240241242243244245246 ... 248
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/